Kom godt igang - Start dit app projekt her - House of Code

Kom i gang med dit projekt 

Står du og skal i gang med at udvikle en digital løsning, er du havnet det rette sted. Vi anbefaler altid at starte processen med et afklaringsforløb, hvor vi afdækker rammerne for projektet og validerer løsningen. 

Vil du læse mere om hvorfor et afklaringsforløb er vigtigt, hvad det består af, og hvordan det foregår, skal du bare læse videre.

Er du derimod klar til at starte en dialog, så giv os et ring, eller skriv en mail med det samme!

Hvorfor et afklaringsforløb? 

IT-projekter er komplekse og følger sjældent den samme skabelon. Der er mange afhængigheder, der skal tages højde for og fordi vi bygger skræddersyede løsninger, har hvert enkelt projekt sine egne ‘særtilfælde’. For at komme potentielle udfordringer i forkøbet har vi skabt et afklaringsforløb med afsæt i vores erfaringer. Forløbet sikrer at din løsning bliver grundigt afdækket inden vi går i gang, så vi undgår store ekstraomkostninger, overskredne deadlines og misforståelser i samarbejdet som følge af manglende afstemning. 

Meningen med afklaringsforløbet er nemlig at sikre den gode proces. Vi afdækker din løsning fra A til Z, inden den designes og udvikles. Det er vigtigt at komme godt fra start, da det er meget nemmere at tilpasse produktet i afklaringsforløbet end midt i udviklingsfasen. Og det er ikke bare nemmere, det er også langt billigere! Der findes faktisk en huskeregel, der understreger værdien af at tænke sig godt om i afklaringsforløbet. Reglen er kendt som ‘1:10:100’ – og idéen er at dét der koster 1 kr. i research-fasen, koster 10 kr. i designfasen og 100 kr. i udviklingsfasen. Det betyder altså at det kan koste dig 100 kr. i udviklingsfasen for hver 1 kr., du sparer væk i afklaringsforløbet. Investér i din løsning fra start – det er godt givet ud. 

 

Hvad er et afklaringsforløb?

Afklaringsforløbet er bygget op omkring fem faser, som vi uddyber senere. Vi tager udgangspunkt i din idé eller udfordring og bevæger os herfra dybere ind i løsningen inden vi til sidst samler alle indsigter i et samlet overblik. 

Udbytte fra afklaringsforløbet

Afklaringsforløbet sikrer først og fremmest en grundig forventningsafstemning forud for design og udvikling. Til hver fase i afklaringsforløbet knytter sig konkrete udbytter, som skridt for skridt er med til at afdække din løsning fra alle aktuelle vinkler. I den første fase afdækker vi din idé eller udfordring ud fra et forretningsperspektiv såvel som brugerperspektiv. Udbyttet fra hver enkelt fase har sin egen funktion i tilblivelsen af din løsning, men det mest værdifulde udbytte er summen af alle faserne – det er nemlig her vi står tilbage med en valideret løsning, og et solidt arbejdsgrundlag for den videre design- og udviklingsproces.

 

Hvordan foregår afklaringsforløbet? 

I House of Code arbejder vi agilt. Det betyder at vi tilrettelægger processen ud fra dine eksakte behov, og dit projekt. Vi løser aldrig bare en opgave fra den ene ende til anden. Alt foregår i iterationer, så vi løbende kan udvikle og vurdere løsningen i samarbejde med dig. For hver fase gennemgår vi feedback-loops, der sikrer at løsningen udvikles i fuld overensstemmelse med både dine, brugernes og forretningens behov. Det er billigere at rette løsningen til i starten end at kode den om, når brugerne står med det færdige produkt i hånden.

Er du klar til at sætte i gang, så ring, eller skriv os en mail med det samme!

Hvis du gerne lige vil vide lidt mere om, hvilke projekter vi har lavet, hvilke services vi tilbyder, eller hvordan det er at arbejde sammen med os, så tag et kig rundt på hjemmesiden.