Energi Fyn app - Læs casen her - House of Code
Luk

Formål

Liberaliseringen af elmarkedet har skærpet konkurrencen blandt energiselskaber herhjemme, og Energi Fyn ønsker på den baggrund at øge sin konkurrenceevne. Behovet for at være relevante i forbrugernes øjne er skærpet, og det kan tilgodeses med en app. Ved at samle alle forbrugsdata, yde indsigt i opgørelser og danne et grundlag for sammenligning af den enkeltes forbrug med gennemsnittet, giver det pludselig værdi at have Energi Fyn lige ved hånden.

Proces

Energi Fyn havde allerede en eksisterende app, da samarbejdet blev indledt – men appen levede hverken op til Energi Fyns digitale strategi eller de krav, som selskabets digitaliseringsprocess stillede. Inden arbejdet på selve appen blev sat i gang, opstillede vi derfor fordele og ulemper ved hhv. en omskrivning af appen og påbegyndelsen af en helt ny app. Det blev hurtigt klart at det var nødvendigt at udvikle en ny app for at kunne tilgodese Energi Fyns overordnede marketingindsats. Appen er derfor bygget på House of Codes eget styringsværktøj – AppCMS – som bl.a. gør det muligt at formidle kampagner direkte til forbrugerne.
Samarbejdet har stillet store krav til projekt- og processtyring, da løsningen bygger på mange interne afhængigheder mellem Energi Fyns leverandører. Oxygen har håndteret udviklingen af API’er til appen – en proces, som har fungeret sideløbende med udviklingen af selve appen. Samarbejdet mellem House of Code, Energi Fyn og Oxygen bygger på agile processer, som løbende er blevet tilpasset i takt med udviklingen af API’erne. Energi Fyn har sideløbende med appens udvikling etableret nyt website med tilhørende PIM-system, som også har stillet en række krav til den interne koordination.

Resultat

Resultatet af samarbejdet er en tidssvarende app, der i modsætning til den eksisterende app gør det muligt for Energi Fyn at kommunikere direkte til forbrugerne og holde dem opdateret med tilbud og informationer om energimarkedet.
Brugeroplevelsen er afstemt mellem app og website, så brugerne, uanset om de logger ind på selvbetjeningen eller tilgår appen, får vist de samme data. Det betyder også at Energi Fyns kunder til enhver tid kan aflæse forbrug på alle måleenheder helt ned på timeniveau. En central feature i appen er brugerens mulighed for at sammenligne sit forbrug med lignende husstande. Det er normalt svært for den enkelte at gennemskue om forbruget er højt eller lavt, men ved hjælp af appens indbyggede barometer, er det pludselig nemt måle sit eget forbrug op mod gennemsnittet. Appen giver desuden et økonomisk overblik og gør det muligt at tilgå regninger – betalte såvel som ubetalte.

Oversigt over dit månedlige forbrug i januar

Oversigt over menuknapper i appen

Oversigt over forbrug i de sidste 30 dage i varme og el

Far og datter bruger appen og er i menuen indstillinger

Grafisk model over forbrug i januar