Anti Doping Danmark - House of Code
Luk

Formål

I samarbejde med Anti Doping Danmark (ADD) leverer vi designet til deres nye app. Doping er en kompleks sag, der vedrører rigtig mange sportsgrene og atleter på både amatør- og professionelt niveau. Det skal være nemt for atleterne at tilgå viden om, hvilken medicin de kan indtage i forbindelse med træning og konkurrencer. ADD ønskede derfor at skabe et design, der rummer de mange forskellige brugsscenarier og formidler dem i et simpelt og overskueligt layout. Samtidig er det vigtigt for ADD at skabe et troværdigt udtryk, som atleterne stoler på.

Proces

For at skabe de bedste rammer for designprocessen indledte vi med en designworkshop. Vi faciliterede et forum, hvor Anti Doping Danmark deltog med medarbejdere bredt repræsenteret fra organisationen. På den måde tilgodeså vi både faglige og tekniske inputs. Undervejs i workshoppen viste det sig, at der var langt flere afhængigheder og brugsscenarier end først antaget. Det var vigtig viden, der som følge af workshoppen blev implementeret fra start og dermed ikke gav udfordringer eller uoprettelige fejl senere hen. Afslutningsvis i processen blev alle de indsamlede informationer fra workshoppen omsat til en klikbar designprototype, hvor ADD fik mulighed for at komme med inputs mellem iterationerne.

Resultat

Det endelige design er bygget op om en søgefunktion, hvor det samtidig er muligt at scanne de forskellige præparater, som kan tilføjes til “min medicin”. Så er der nem adgang til de produkter, atleten anvender. Hvert enkelt præparats indholdsstoffer er formidlet i en overskuelig, visuel visning, der samtidig beskriver, om præparatet må anvendes eller ej. Designet har et fast udtryk med skarpe linjer, der afspejler en troværdig og professionel organisation. Designet er blevet implementeret i deres nye løsning.

Forside af appen og to menuer illustreret på iPhones

ADD søgefunktion

ADD scannefunktion

ADD tilladelse

ADD indholdsstof

staffet

ADD min medicin