Hvad koster en app? - House of Code

Hvad koster en app? Det er et komplekst spørgsmål, der svarer til at spørge: hvad koster et hus eller en bil? Det korte svar er at prisen afhænger af, hvilken type app, du ønsker at bygge. I House of Code indleder vi derfor typisk et app-projekt med at definere opgaven. Det er her vi finder ud af præcist hvad appen skal kunne, og afstemmer forventninger, så vi kan give et realistisk bud på prisen.

Et prisspænd der matcher dine behov

I House of Code bygger vi løsninger ud fra dine og slutbrugernes ønsker og behov. Prisen på en app spænder fra ca. 100.000 kr. og op til flere millioner kroner alt afhængigt af valg af teknologi, funktionalitet og design. Antallet af funktioner – og kompleksiteten de tilfører til udviklingen – påvirker tidsforbruget, og dermed også prisen på appen. Et søgefelt er nemlig ikke bare et søgefelt, og med hver feature følger en række overvejelser. Skal søgefeltet f.eks. komme med indholdsforslag, hvor skal data hentes fra, og hvordan skal søgningen indekseres?

Faktorer der påvirker prisen på en app

For overblikkets skyld har vi samlet en liste med spørgsmål, der dækker over faktorer, som påvirker prisen:

  • Data. Hvor kommer data fra og hvor skal indholdet gemmes? Kan løsningen eksempelvis bygges ovenpå AppCMS, kan den bygges i forlængelse af allerede eksisterende systemer, eller skal vi udvikle en løsning fra bunden? 
  • Platform. Skal løsningen bygges til iOS, Android eller begge dele? 
  • Enheder. Hvilke enheder (smartphone, tablet etc.) skal appen afvikles på?
  • Design. Skal designet udarbejdes på baggrund af brugertests eller alene baseres på dine kravspecifikationer og vores erfaringer?
  • Funktioner. Skal din app f.eks. understøtte Dark Mode eller skal anvendes Apple/Facebook Sign-in? Skal det være muligt at kommunikerer med andre brugere i appen og skal der gøres brug af NemID?  
  • Teknologi. Skal løsningen arbejde med IoT eller AI, og skal der anvendes teknologier som eksempelvis AR, GPS, Bluetooth eller streaming? 

Der er rigtigt mange faktorerer der påvirker prisen, og vi ved, det kan være svært at navigerer i de valg der skal træffes. Vi er her for at stille de rigtige spørgsmål, så vi sammen kan få omsat dine idéer og tanker til en funktionel løsning, og endeligt give dig et estmerede bud på en pris. 

Tre eksempler på en app-løsning

Vi har inddelt appudvikling i tre kategorier efter timeforbrug, så du kan danne dig et indtryk af, hvad en app koster. 

Den lille
0-349 timer
Den mellem
350-749 timer
Den store
750+ timer
Eksempel

MiR

75+ timer

Eksempel

Odense Sport & Event

350+ timer 

Eksempel

WAKKS

1.500+ timer

Vejl. timepris 1.100 DKK ekskl. moms

Udover de tre ovnstående kategorier findes der også enterpriseløsningen. En enterpriseløsning vil typisk ligge på 2.500+ timer årligt. Vores Stofa case er et eksempel herpå.