Design - House of Code

Design giver din løsning identitet

I designprocessen indrettes appens funktionalitet, og konceptet vækkes til live visuelt. Designets identitet skal afspejle brugerens behov, så løsningen opleves tryg og intuitiv at benytte og styrke brugerens oplevelse positiv (UX). Et godt app- eller webdesign er i virkeligheden ikke meget forskelligt fra et godt møbeldesign. Ligesom en god stol, skal appen tale til brugerens intuitive fornemmelse for, hvordan den benyttes, og i brugssituationen skal den føles naturlig. Et godt design indbyder til at blive brugt. Derfor designer vi i House of Code altid med brugeren i centrum.

Hvordan starter vi designprocessen? 

Designprocessen starter dét øjeblik, du beskriver din udfordring for os. Allerede i rådgivningen indsamler vi informationer, som senere bliver brugt i designprocessen. Et godt  app- eller webdesign kræver nemlig oftest dyb forståelse for løsningens slutbrugere og deres behov. I de fleste tilfælde giver det mening at starte dit projekt med en designworkshop. Her sættes viden om brugerne i spil i en designfaglig kontekst. Vores UX-designer faciliterer workshoppen og tegner de første skitser til brugerrejsen.

Udarbejdelse af design 

Slutbrugeren er den vigtigste komponent i opbygningen af et design, og du er vores mest værdifulde sparringspartner i designprocessen. Ideelt foretager vi User Research (UR) i felten og brugertester et design inden det sendes til udvikling. På den måde sikrer vi en tilpasset brugervenlighed og brugeroplevelse af høj kvalitet. Din værdifulde viden om slutbrugerne skal også i spil, og vores arbejdsproces er derfor også indrettet med sparring mellem alle iterationer. Vi ved f.eks. at det giver anledning til refleksion og ændringer i funktionalitet og design, når du oplever løsningen i en klikbar prototype. Når arbejdsprocessen deles op i iterationer, kan vi færdiggøre enkeltdele og bevæge os frem og tilbage i designprocessen. Den agile arbejdsform er omkostningseffektiv og giver plads til at retænke frem for at arbejde i låste processer og risikere at skulle tænke hele løsningen forfra. Designet er først færdigt, når det er godkendt af dig – og så kan udviklingen gå i gang. 

Læs mere om udvikling >