Brugerstudier og -tests sikrer din løsnings succes - House of Code

Eksperter og ekspertvurderinger kan ikke erstatte almindeig brugere. Det er derfor vigigt at gøre dig nogle overvejelser om, hvorvidt du ønsker at udelukke brugertests i tilblivelsen og/eller vedligeholdelsen af din løsning. Det kan i såfald have store konsekvenser. 

Hvordan ved du hvilken type test, der er den rigtige for din løsning? 

Bare rolig, det behøver du ikke selv identificerer. Det hjælper vi med. Men søger du lidt indsigt, så gennemgår vi på denne side dine muligheder – for der findes mange.

Én ting er at brugerteste sin løsning – noget helt andet er kvalitetssikring af selve servicen. Det er vigtigt at have øje for ud fra hvilket formål der testes. Hvad er de opsatte mål, hvor valid er den indsamlede data, og hvordan behandles dataene på en måde, der gør det muligt at omsætte dem til implementerbare designelementer?

Det var en lang række spørgsmål. Lad os se på nogle eksempler.

Jeg ønsker at blive klogere på min målgruppe

Først skal du tage stilling til om du ønsker kvalitative eller kvantitative data. Vil du vide hvilke handlinger de fortager eller vil du vide, hvorfor de gør, som de gør. Måske du vil vide begge dele. Du skal altid være klar over, hvad det er du ønsker at undersøge.

Har du eksempelvis en e-consumer webshop, har du formentlig også en bred brugerprofil. Her kan det være en fordel at indsamle statistisk data (altså kvantitativ data) omkring dine brugere inden du segmenterer i mindre grupper og går i dialog med dem, hvor du kan spørge de enkelte segmenter dybere ind til deres bevæggrunde og oplevelser (kvalitative data). Et simpelt eksempel kan være, hvorfor trykkede du på [indsæt gældende ord], da du ønskede at finde [indsæt selv ønskede scenario].

Er dit produkt et internt værktøj til procesoptimering, og den primære brugergruppe begrænset til eksempelvis montører i en installationsvirksomhed, kan du med fordel gå direkte til kvalitative undersøgelser med det formål at komme helt bag om de brugere, der anvender produktet. 

Begge former for data kan indsamles på forskellige tidspunkter i dit produkts livscyklus.

Hvilket design konverterer bedst? 

Er det spørgsmålet, du søger svar på, kan du med fordel udføre en A/B – split.

Lad os sige at du har fået udviklet en løsning, der ikke konverterer som ønsket. Sker det, kan du vælge at brugerteste produktet med “rigtige” brugere for at forstå, hvor udfordringen opstår. Du kan også vælge at be- eller afkræfte enkelte hypoteser. I sidste tilfælde får du mulighed for at foretage ændringer i designet og sende det nye design ud til en segmenteret del af målgruppen. Hvis det nye design konverterer bedre end det eksisterende, kan du med fordel implementere dét.

Tests af forskellig art er en naturlig del af vedligeholdelsen af en app, og vi ved præcis hvilken form for test der matcher dit produkt og dine målsætninger.

Hvor brugervenigt er mit produkt? 

Usability testing er en klasse af tests, der fokuserer på funktionaliteten i user interfacet. Du kan teste efter en række kriterier kaldet usability goals, som bygger på

 • Effective to use (Effectiveness)
  • Effectiveness er et generelt mål, som refererer til, hvor godt et produkt er til at gøre
   det, som det er tiltænkt til at gøre.
 • Effecient to use (Effeciency)
  • Effeciency refererer til, hvor kompetent produktet er i at understøtte brugerne i at
   løse opgaver.
 • Safe to use (safety)
  • Safety refererer til at beskytte brugeren mod farlige forhold og uønskede
   situationer.
 • Having good utility (utility)
  • Utility refererer til i hvilket omfang produktet tilbyder den fornødne funktionalitet,
   for at brugeren kan gøre det, som de har lyst til eller brug for.
 • Easy to learn (learnability)
  • Learnability refererer til, hvor nemt et system er at lære at anvende.
 • Easy to remember how to use (memorability)
  • Memorability refererer til, hvor nemt det er huske, hvordan produktet er at
   anvende, efter at det er lært.

Målene kan let omsættes til user stories eller user scenarios. 

I forbindelse med test af funktionalitet kan der også udføres en ekspertvurdering eller heuristisk inspektion. Vurderingen er typisk bundet op på en række designprincipper. De mest kendte er; Jakob Nielsens 10 heuristikker, der bygger på en analyse af 249 usability-udfordringer. Den heuristiske evaluering betegner altså de almindeligt anerkendte regler for konstruktion af gode brugergrænseflader og kan anses som en slags ”tommelfingerregler”.

Kan brugerne finde de informationer, de leder efter? 

Et eksempel på test af usability kan Der er flere muligheder, når du skal teste brugervenlighed og få indsigt i brugernes oplevelse af interaktionen med dit produkt. 

Du kan udforme såkaldte user scenarios, hvor brugerne løser en række opgaver, som er centrale for brugen af produktet. Det kunne eksempelvis være:

 • Find DSB’s websted
 • Du skal fra Høje Taastrup til Aarhus til et møde på fredag. Mødet starter kl. 12:30, og rejsetiden fra banegården til mødestedet er ca. 15 minutter med taxa. Hvornår skal du afsted fra Høje Taastrup?

En skærmoptagelse kan eventuelt køre sideløbende med testen, så brugernes handlinger dokumenteres undervejs. Efter testen kommenterer brugeren på sine oplevelser og handlinger. Forløbet tillader at test-lederen kan stille uddybende spørgsmål efter testens udførelse uden at det forstyrrer flowet i opgaveløsningen – en såkaldt retrospective think aloud

Du kan også vælge at udføre en concurrent think aloud, hvor bruger tænker højt, mens opgaveløsningen finder sted. Concurrent think aloud giver test-lederen mulighed for at få indsigt i brugernes umiddelbare tanker og følelser. 

Trunk test, cowboy tests, monkey test, heat map, eye tracking. Ja, der findes rigtig mange metoder til at kvalitetssikre dit produkt, men den vigtigste pointe du skal tage med herfra, er at tests er afgørende for om du får succes med dit løsning.

Har du spørmål til brugertests, så står vores digitale rådgiver, Frederik, klar til at hjælpe dig!

Blog: Test dig til konverteringer >

Det vi tilbyder >