Scrum styrker vores projekter og arbejdsglæde - House of Code
Luk

Føler du ind i mellem, at I spilder en masse tid på unødvendige møder? Og oplever du, at projektlederne beder udviklerne om at levere mere end muligt? Eller er du måske en del af en spirende start-up, hvis voksende størrelse kræver mere struktur? Så læs med her, hvor jeg fortæller om, hvordan vi arbejder med Scrum i House of Code.

Hvad er Scrum?

Lad os starte med at se på, hvad Scrum egentlig er for en størrelse.

Scrum er opbygget af sprints og bygger på hurtig feedback. Et sprint er en fast periode på op til en måned, som indeholder en række elementer, der gentages. På den måde udvikles produktet gradvist, og kunden kan bruge produktet i et vist omfang allerede efter første sprint. Scrum sikrer, at ressourcerne anvendes optimalt, og at produktet hele tiden udvikles efter en aktuel prioritering – alt sammen for at skabe størst mulig værdi for kunden.

Man arbejder med en fast rollefordeling i Scrum; Product Owner, Scrum Master og Scrum Team. De forskellige roller har alle stor betydning for, at man opnår succes.

The House of Code-way

Her i House of Code har vi altid arbejdet efter Scrum-principperne, men det er først i de sidste par år, at vi har knækket koden til Scrum – The House of Code-way.

“Det var vigtigt for os, at hele virksomheden var med til at skabe Scrum – The House of Code-way”

Vi startede derfor med at finde en repræsentant for hver afdeling. Hver repræsentant havde et møde med sin afdeling, hvor de genopfriskede Scrum og snakkede om, hvordan de mente, at man bedst kunne implementere det i virksomheden. Derefter satte de forskellige repræsentanter sig sammen og skrev Version 1.0 af Scrum – The House of Code-way.

Hver tredje måned sætter vi os ned og følger op på, hvordan det er gået i perioden og dykker ned i, om noget skal ændres for at forbedre processen. Hos House of Code har vi valgt at skrive processen ned, så alle hurtigt og nemt kan finde de informationer, de har brug for.

Vores tilgang og løbende arbejde med Scrum har fået mig til at tænke over, hvilke erfaringer vi har gjort os i processen. Jeg har kogt det ned til fire punkter, som jeg uddyber herunder. De fire punkter er:

  • Dediker en person til at være Scrum Master
  • Identificer hindringer for teamet, og gør noget ved dem
  • Hold ledelsen ude af retrospektivet, men med i processen
  • Lad jeres teams være selvorganiserede

Dediker en person til at være Scrum Master

Hvert team hos House of Code har en Scrum Master, som guider dem i opgaveløsningen, faciliterer møder og hjælper med at løse de hindringer, teamet støder ind i. Scrum Masteren måles på, om hun skaber optimale rammer for møderne og dermed får skåret ned for teamets timeforbrug på unødvendige møder. En god Scrum Master skaber gode teams med god harmoni. En god harmoni i teamet gør, at de arbejder bedre sammen og dermed også arbejder mere produktivt.

Identificer hindringer for teamet, og gør noget ved dem

Scrum Teamet skal have fuld fokus på deres opgaver, og det er Scrum Masterens fornemmeste opgave at sørge for det. En god Scrum Master kender sit team og kan se, når noget forhindrer dem i at udføre deres daglige arbejde. Hvert team har et dagligt Standup-møde på 15 minutter, hvor de snakker om, hvad de lavede i går, og hvad de skal lave i dag. Derudover fortæller de også, om der er noget, der hindrer dem i at udføre deres arbejde.

Hold ledelsen ude af retrospectivet, men med i processen

Ud over det daglige standup-møde holder teamet også en retrospectiv i slutningen af hvert sprint. Retrospectivets formål er at evaluere sprintet og finde de ting, som er gået godt og mindre godt. Under retrospectivet identificerer teamet de ting, som gør, at udviklerne kan arbejde mere produktivt i hverdagen. Retrospectivet munder ud i et dokument, som ledelsen og andre stakeholders får. Hvis ledelsen kender til de hindringer, som teamet oplever, har de mulighed for at tage det med videre på ledermøder og tage aktion på de hindringer, der er.

Lad jeres teams være selvorganiserede

Et selvorganiseret team er et stærkt team. Pull, don’t push er et ordsprog, som alle agile projektledere bør leve efter. Selvorganiserede teams forstår at trække ekstra opgaver ind i sprintet, hvis de vurderer, at det giver mening i forhold til at komme i mål. Derudover kan de fordele opgaverne mellem sig, hvis de finder ud af, at en af opgaverne bliver løst bedre af en anden udvikler. Jeg oplever, at vores selvorganiserede teams har stor betydning for fremdriften i vores projekter.

Scrum skaber udvikling

Scrum kan meget mere end at sikre fremdrift i projekterne. Stærke teams, glade medarbejdere og udvikling udspringer nemlig også af vores arbejde med Scrum.

“Jeg oplever, at vores teams bliver stærkere og stærkere og hjælper hinanden med at blive bedre”

Alle udviklerne har en times læring i hvert sprint, som de bruger på at lære nye ting, der gavner dem og deres team. En time lyder umiddelbart ikke af meget, men en time er nok til at skabe motivation for at lære mere. Mange udviklere bruger også deres fritid på at tilegne sig ny viden, som de kan bruge i deres dagligdag.

Scrum er ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig og din virksomhed. Men hos os skaber det rammerne for at give vores kunder apps af høj kvalitet samt at fokusere på medarbejderne og det gode arbejdsmiljø.

Lea Simone Pedersen

Skrevet af

Lea Simone Pedersen