Sæt kunderne fri - House of Code
Luk

Kontraktfrihed, ejerskab over kildekoden og fleksibilitet i udviklingsprocessen giver kunderne frihed til, at tænke innovativt

Udviklingsprocessen hæmmes alt for ofte af rigide kontraktforhold og frygt for fejder omkring ejerskab over kildekoden og manglende fleksibilitet i projektstyringen – og det bremser innovationen og giver IT-branchen er dårligt ry. Men det behøver ikke, at være sådan. House of Code har netop søsat en ny proces-strategi, der giver kunderne ejerskab over kildekoden, frihed til at skifte udvikler undervejs og medindflydelse på udviklingsprocessen.

Når der skal designes digitale løsninger, er det udviklerens ansvar, at skabe et trygt rum, hvor kunden får frihed til, at tænke ud af boksen. Men virkeligheden er, at tilliden ofte drukner i stramme kontrakter, uigennemsigtige udviklingsprocesser og manglende fleksibilitet i projektledelsen. Det er synd – for uden tillid har innovationen trange kår. I stedet bør udviklerne have fokus på den gode relation og fordre dialog. partner i House of Code og arkitekt bag den nye proces, Rasmus Styrk forklarer:

”Vores produkt er ikke digitale løsninger, vores produkt er den tillid, vi opbygger med kunden. Det vigtigste, når man arbejder med innovation er, at skabe et trygt miljø, hvor alt kan lade sig gøre, og det opnår vi kun gennem tillid, og ved at være fleksible i processen.”

 

Slut med traditionelle kontrakter

I IT-branchen er der en lang tradition for, at holde kunderne fast med rigide kontrakter og eksternt ejerskab over kildekoden, og det giver da også god mening, at arbejde med faste rammer, når produktet er et stykke software, der sjældent kan afprøves før selve udgivelsen. Men rammerne må aldrig blive så faste, at de obstruerer udviklingsprocessen – ikke desto mindre er der mange, der oplever netop dét. Og det er dét, House of Code tager et opgør mod.

”Vi har vendt tingene på hovedet for, at forstærke oplevelsen af frihed. Processen deles op i mindre bidder, og vi giver kunderne mulighed for, at komme ud af kontrakten undervejs. Vi understreger betydningen af strategien ved, at give kunden ejerskab over kildekoden.” – fortsætter Rasmus Styrk

House of Code er drevet af passion for innovative digitale løsninger og ny teknologi, men passionen kommer først rigtig i spil, når kunderne føler sig frie til, at tænke ud af boksen. Passion kræver plads og det kan trods gode intentioner være svært at skabe, når først kontrakten er underskrevet og udviklingsprocessen sat i gang. Formodningen er, at det afholder rigtig mange kunder fra overhovedet, at komme i gang, og det skal den nye proces-strategi lave om på.

 

Colourbox tester konceptet

Pilotprojekt for den nye proces-strategi blev udviklingen af billeddelings-appen Skyfish, som til dagligt ledes af Colourbox CEO, Mads Martin Jørgensen. Mads Martin og Colourbox, der råder over egen udviklingsafdeling – og derfor er vant til at samarbejde med eksterne aktører – fortæller, at de netop valgte House of Code på grund af den åbne proces og behovet for internt ejerskab over kildekoden.

”Vi kom på sporet af House of Code via én af vores egne udviklere, der havde gode erfaringer fra tidligere samarbejder. I tilbuddet fra House of Code var prisen den samme som hos andre udviklere, så ejerskab over kildekoden og fleksibilitet i processen blev afgørende.” – Colourbox CEO, Mads Martin Jørgensen

Samarbejdet mellem Colourbox og House og Code kører nu på andet år, og tredje version af Skyfish-appen er netop udgivet. Idé- og udviklingsmøder afholdes på regelmæssig basis og næste version af appen – der skal gøre billed-delingstjenesten mere attraktiv for almindelige forbrugere – ligger klar til udvikling.

 

Fakta:

I House of Code forpligter du dig ikke til andet end den åbne proces. Beslutter du dig undervejs i udviklingen for, at skifte udvikler, står det dig frit for. I dét tilfælde betaler du blot for de timer, du har brugt, og tager din kildekode med videre til en ny udvikler.

Jonathan Bornemann

Skrevet af

Jonathan Bornemann