Glade medarbejdere giver glade kunder - House of Code
Luk

Sidste år i november skiftede jeg detail og IKEA ud til fordel for IT-branchen og House of Code. Jeg vidste ingenting om IT og måden, man driver forretning på i den verden, men alligevel havde jeg en stærk tro på, at jeg, sammen med resten af holdet, kunne gøre en forskel for House of Code.

Jeg er af den klare overbevisning, at hvis du som leder formår at have glade medarbejdere, som rent faktisk kan lide at komme på arbejdspladsen, så leverer de et bedre stykke arbejde. Hvis du så som virksomhed har med kunder at gøre og dine medarbejdere er glade, så tror jeg også på, at dine kunder kan mærke det og derved har en større lyst til at lave et samarbejde med dig som leverandør.

“Der er sikkert mange mennesker, som er enige i min betragtning. Den svære del er, at skabe en adfærd og kultur hvor glade medarbejdere er det vigtigste”.

 

I House of Code har vi taget et bevidst valg om, at jeg som HR Manager skal bruge det meste af min tid på, at vi bliver synlige i markedet, og at vi har fokus på vores medarbejdere. Det er ret unikt for en SMV virksomhed, mener jeg.

Vi drømmer om, at skabe så mange arbejdspladser i Danmark som vores potentiale kan bære. Det vil vi gøre gennem glade medarbejdere og glade kunder. Selvfølgelig er det nødvendigt at have en sund økonomi og styr på vores forretning for at lykkes med ovenstående, men vi er enige om, at nøglen ligger hos vores medarbejdere. Det er kernen i vores produkt, og derfor prøver vi at skabe gode rammer for dem.

Processen starter med, at vi ønsker at arbejde sammen nogle mennesker, som tror på de samme værdier som os. Derfor handler vores rekruttering mere om de mennesker, der søger en stilling hos os end om deres kompetencer. Derfor taler vi også mest om værdier og holdninger i vores første møde. Jeg tror nemlig på, at den første afstemning af forventninger til hinanden finder sted allerede her. Hvis jeg ved hvad, der er vigtigst i livet for det menneske, jeg bruger tid sammen med, er min overbevisning, at jeg også vil have lettere ved at motivere vedkommende og derigennem skabe en glad medarbejder.

“Jeg synes den største gave, du kan give et andet menneske er din fulde opmærksomhed og ærlig dialog med respekt for dig selv og den, du taler med”.

 

Jeg ønsker derfor, gennem ærlig dialog og involvering af vores medarbejdere, at skabe en kultur hvor vi med respekt for hinandens forskelligheder kan fortælle, hvordan vi ser verden.

Når det er sagt, så er det selvfølgelig vigtigt at understrege, at vi ikke bare giver vores medarbejdere alt, hvad de peger på og beder om for at gøre dem glade. Vi skal tro på, at vi igennem ærlig dialog og afstemning af forventninger kan skabe en arbejdsplads, hvor vi viser, at vi lytter til vores medarbejdere. Hvis ikke vi kan imødekomme de ønsker, vores medarbejdere har, så har vi pligt til at fortælle dem det. Det er vigtigt, at vi allokerer tid hver dag til at tale med vores kolleger om de situationer, der frustrerer dem, og ikke mindst det, som gør dem glade. På den måde, kan vi fjerne frustrationen og holde fokus på dét, der skaber glæde hos den enkelte.

Vi prøver at sætte nogle rammer, som gør det lettere at skabe glade medarbejdere. Vores arbejdsplads er derfor et kontormiljø med et fællesområde, hvor vores kolleger kan tage en pause fra deres opgaver, få fornyet energi og derved blive mere produktive. I fællesområdet kan de f.eks. spille pool, X-box eller VR.

Derudover spiller vi badminton hver torsdag (i arbejdstiden vel at mærke) for netop at have fokus på fællesskab og sundhed via motion. Dette er en del af vores personalepolitik, og vi giver vores medarbejdere to timers motion hver uge som en del af lønpakken. Hvilken form for motion de ønsker at dyrke er egentlig op til dem, men vi synes altid, det er hyggeligt, hvis de benytter sig af tilbuddet om badminton, da vi tror på, at det skaber en god relation mellem os alle.

Herudover forsøger vi i ny og næ at lave mindre events, hvor vi mødes om noget ikke-arbejdsrelateret. I år har vi blandt andet været i biografen, på Jydsk væddeløbsbane og i juni skal vi til Odense Tartelet Festival.

Vi gør det fordi, vi tror, at vores medarbejdere sætter pris på det, men mest af alt fordi vi har lyst til at være sammen med dem – både i- og uden for arbejdstiden.

“Vi tror på, at det fokus vi lægger på vores medarbejdere reflekteres til vores omverden og skaber et positivt indtryk blandt nuværende og kommende kunder”.

 

Jeg vil gerne understrege, at vi godt ved, at vi ikke er der, hvor vi gerne vil være endnu. At skabe den ideelle arbejdsplads kræver tid og kulturen skal dyrkes og ikke mindst plejes. Det er med andre ord en konstant proces, som ikke kan afsluttes inden for en tidsfrist.

Vi arbejder hver dag på, at nå vores mål: vi lytter aktivt til vores medarbejdere og samarbejdspartnere for at udvikle os sammen, og vi møder alle med tillid og åbenhed, fordi vi tror på, at det er dét, der gør den store forskel.

Henrik Stær Grove

Skrevet af

Henrik Stær Grove