Five Day Sprint: Sådan kommer du i gang med din app - House of Code
Luk

Alle kan få en god idé til en app. Spørgsmålet er, hvordan man realiserer den og samtidig sikrer sig, at den skaber værdi for brugeren og løfter et behov.

Når du har besluttet dig for at lave en app, er der forskellige aspekter, der skal tages op til overvejelse. Uanset om du bare går med en god idé, men endnu ikke har taget skridtet videre, eller om du allerede har igangsat projektet, er det et godt råd, at få styr på hvad det helt konkret er, du vil med din app.

Til at fascilitere processen findes der forskellige arbejdsmetoder, som kan hjælpe dig til et succesfuldt slutprodukt. Fælles for dem alle er, at de afhænger af, hvor langt du er i dine overvejelser omkring din app og dens formål. Kender du f.eks. dine brugere? Hvordan ser markedet ud? Og findes der konkurrerende løsninger?

I dette blogindlæg ser vi nærmere på Five Day Sprint – et intensivt forløb, hvor et koncept bliver valideret og efterfølgende udfordret af brugerne selv. Udbyttet er en bæredygtig business case, der kan ligge til grund for beslutningen omkring hvorvidt app-udviklingen skal fortsætte – og hvorhen.

Five Day Sprint kan med fordel involvere et eksternt app-bureau, som kan hjælpe dig med alt – lige fra sparring og rådgivning til den tekniske udførsel af app’en. I denne artikel har vi inkluderet et app-bureau som samarbejdspartner i processen.

Five Day Sprint

Et Five Day Sprint bygger på et struktureret og afgrænset forløb, hvor en idé eller en ny funktion udvikles og testes. Formålet er at få valideret sit koncept hurtigt og effektivt over fem dage, som hver repræsenterer en specifik fase.

”Styrken i et Five Day Sprint er, at du står med et reelt output efter fem dage. Samtidig har du oparbejdet et godt vidensgrundlag, som gør det lettere at træffe beslutninger omkring dit koncept og udvikle videre, efter ugen er forbi.” (Sandra Newham, Projektchef i House of Code).

Udover et struktureret forløb forudsætter arbejdsmetoden samtidig, at det er de rette personer, der deltager under de fem dage. Det er vigtigt, at det er beslutningstagere og personer, som kan bidrage med den nødvendige viden om behovet blandt brugerne, der er repræsenteret – både fra dig og din virksomhed, men også fra app-partneren.

Resultatet er en prototype på en løsning, som alle de tilstedeværende har haft indflydelse på.

Skitse af hvordan en Five Day Sprint kan se ud

 

Nedenfor har vi skitseret en ugeplan over, hvordan et Five Day Sprint kunne se ud

Mandag: Forud for mandagen har virksomheden og app-partneren begge forberedt sig gennem research. Det er f.eks. en god idé at få kortlagt målsætninger, strategi, analysere konkurrenter, udækkede behov hos brugerne, tekniske muligheder m.m. Det er samtidig her man ser nærmere på, hvilke mulige idéer til en løsning, der kunne være interessante at arbejde videre med.

Tirsdag: Med udgangspunkt i mandagens refleksioner og idégenerering går parterne hver til sit for at udarbejde en detaljeret skitse for en løsning.

Onsdag: Parterne beslutter i fællesskab hvilken ide og hvilke elementer fra de forskellige ideer, der kan bruges. Derefter ‘stemmer’ de individuelt, samler den bedste løsning sammen og kigger efter konflikter samt områder, der skal testes.

Torsdag: Designerne sørger for at skabe en prototype, der tager udgangspunkt i de overvejelser, gruppen er kommet frem til de tre foregående dage. Designet vil være klikbart og skal kunne illustrere konceptet for brugerne og andre interessenter. Prototypen er skabt som et ’minimum viable product’ og består derfor af så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt. Grundidéen er, at prototypen skal være så tilstrækkelig i sin form, at den kan bruges til tidlige tests på udvalgte respondenter og til at belyse konceptet internt i din virksomhed. Udformningen af prototypen betyder samtidig, at der sker en teknisk verificering af løsningen – vi får med andre ord bekræftet, om idéen kan fungere i praksis.

Fredag: Fredag testes prototypen. Én af måderne at teste på er ved, at interviewe respondenter mens de afprøver funktioner i app’en. Resten af teamet kan med fordel følge med på en skærm i et tilstødende mødelokale. Efterfølgende evalueres der, og gruppen foretager justeringer ud fra feedbacken fra interviewet. Til sidst foreligger der et grundigt beslutningsoplæg, som kan give en indikator for, om projektet skal fortsætte.

Farvel til langsommelige processer

Udover en testet prototype er udbyttet efter de fem dage både viden samt indsigt i brugerne og løsningen – alt sammen samlet i én rapport. Samtidig sikrer man en vidensoverdragelse mellem app-udvikler og virksomhed, som på den måde får et fælles indblik i løsningen. Formålet er, at man dermed har mulighed for at indvie andre interessenter i projektet og den viden, der er opnået i løbet af processen. Desuden foreligger der nu en visuel repræsentation af app’en, som gør idéen mere håndgribelig.

Én af fordelene ved Five Day Sprint er, at de kan igangsættes ligegyldigt hvor i processen, du befinder dig. Uanset om du arbejder i de tidligere stadier i konkretiseringen af din idé, eller din app allerede findes på markedet, kan et Five Day Sprint hjælpe dig med at opnå nye indsigter og sørge for, at du er på rette spor.

Brugeren som ekspert

Uanset hvilken arbejdsmetode man vælger, er der ét overordnet fællestræk, der går igen: det er brugeren, der skal være i centrum.

”Lige meget hvilken metode du benytter, handler det om at tage udgangspunkt i brugeren. Udover at benytte sig af best practice vil involvering af brugerne sikre en mere gennemtænkt løsning” (Sandra Newham, Projektchef i House of Code).

Derfor er grundpræmissen også, at brugeren skal involveres i projektet hurtigst muligt. Brugertilgangen skal gennemsyre hele udviklingsprocessen, så app-løsningen justeres i takt med, at man opnår nye indsigter. Hvert skridt på vejen til lancering er lærerigt, og det er lige netop testingen af prototyper og feedbacken derfra, som skubber processen i den rigtige retning. Den brugercentrerede tilgang kræver mod til at justere løsningen ud fra dét brugerne efterspørger. Men derved får man også det fulde udbytte af de muligheder, der opstår undervejs.

Har du brug for hjælp til at starte dit app-projekt? Så kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Thomas Find

Skrevet af

Thomas Find