Få succes med dit app projekt | Sådan arbejder vi i House of code

The HoC Way

Vi har skabt “The HoC Way”, fordi vi tror på at en klar og tydelig proces er forudsætningen for at komme sikkert i mål med dit produkt. The HoC Way er en agil proces, der tager højde for alle aspekter omkring udvikling af dit app- og/eller webprojekt. Vi tilpasser kort fortalt dit udviklingsforløb, så det bliver så effektivt som muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Rådgivning

Vi er nysgerrige på din ide. I rådgivningsfasen belyser vi din ide fra alle sider, så vi sammen kan afdække, hvilken løsning der er den rette for dig og dit produkt. Processen afhænger i virkeligheden af dine behov. Vi udfordrer dit ståsted, så vi sammen kan udarbejde et awesome koncept, kortlægge produktets features og estimere dit projekt – elementer, som alle er nødvendige for at gøre din ide til virkelighed.

Se mere > 

Design

Designet fastsætter rammen for funktionalitet og brugerflader i det endelige produkt. Vi udvikler dit design i løbende sparring med dig og tester det endelige design som prototype i Invision, inden det bliver sendt videre til udvikling. I designprocessen sikrer vi at produktet opleves som trygt og intuitivt for brugeren. Brugeren spiller derfor også en væsentlig rolle.

Se mere > 

Udvikling

Inden der kan trykkes GO på udviklingsknappen, skal planlægningen på plads. Vi kortlægger alt fra den daglige kommunikation til udarbejdelse af funktionsbeskrivelser og overordnet funktionalitet, fastsættelse af deadlines og overleveringer for at sikre et smidigt udviklingsforløb. Når det er tydeligt for begge parter, hvordan processen kommer til at forløbe, sættes udviklingen i gang, og magien kan begynde.

Se mere > 

Implementering

Den gode overlevering er afgørende for, om produktet fungerer i praksis. Vores implementeringsproces hviler på at alle i projektet har det nødvendige kendskab til brug og drift af løsningen. Det sikrer vi bl.a. gennem en række overleveringsmøder, brugerguides og introduktion til App Store og Google Play. Vi slipper dig ikke, før du føler dig 110 % tryg og klar til at sende dit produkt i hænderne på brugerne.

Se mere > 

Vedligeholdelse

Det er med vedligeholdelsen af dit produkt, som det er med vedligeholdelsen af et hus. Det går i forfald, hvis det ikke bliver holdt ved lige, og det hjælper vi dig selvfølgelig med at undgå. Det er afgørende for brugeroplevelsen at løsningen altid er fuldt funktionel – og det kræver at platformene, som din løsning bygges på, opdateres løbende, og kodebasen videreudvikles. Vi guider dig til de rette beslutninger og fremtidssikrer dit produkt.

Se mere >