Afklaringsforløbets fem faser - House of Code

Afklaringsforløbet er bygget op omkring fem faser, der tjener hver sit formål. Vi arbejder iterativt, som efterlader god mulighed for at have dig med løbende i processen.

Hver fase gentages med feedback loops, så vi løbende sikrer, at produktet udvikles i overensstemmelse med forretningens, brugernes og løsningens behov.

Afklaringsforløbets fase 1

#BeCurious

Formålet med den første fase er at opnå dybdegående indsigt i din idé/udfordring/problem. Vi skal have overdraget alt den viden, du sidder med. Derfor er vi i den første fase meget nysgerrige. Vi søger, at forstå dit behov, men også opnå en indsigt i hvor din løsning udspringer fra. Vi dykker ned i, hvorfor du mener en app eller web løsning kan tilgodese dit behov. Vi afdækker, hvor langt du selv er i processen og med udgangspunkt i vores ekspertviden udfordrer vi dit ståsted.  

Den første fase kan indeholde:

// Forventningsafstemning
// Problem/idé og behovs-workshop
// Markedsanalyse
// Brugerinddragelse

For enden af #BeCurious er udbyttet en række kerne-indsigter, både om din forretning og løsningens behov, men også om brugskonteksten og brugernes behov. Uden disse indsigter, bygger vi en løsning på ikke-valideret antagelser og vil med stor sandsynlighed ende ud med en løsning, der ikke tjener det ønsket formål. Tjener løsningen ikke det tiltænkte formål, ved vi at løsningen med stor sandsynlighed heller ikke vil skabe den ønsket værdi. Kerne-indsigterne fra denne fase, tager vi med i næste fase, hvor de omsættes til en konkret løsning.

Afklaringsforløbets fase 2

#BeCreative

Formålet med anden fase er at konceptualiserer din løsning. Det betyder i bund og grund bare, at vi sætter rammen for dit produkt. Vi sikrer, at vi former dit produkt efter hensigten og vi tager dig løbende med på rejse. Vi omsætter de indsigter, vi indsamlede i den første fase, til et flow, som brugeren vil gennemgå fra start til slut i løsningen. Når begge parter har valideret flowet, begynder vi at give liv til løsningen og udbygge flowet med mockups. 

Denne fase indeholder:

// Flow
// Mockups
// Klikbar mockup prototype
// Konceptdesign (2-3 færdige skærme, der afspejler det endelige design)

For enden af denne fase har vi en endelig skitseret din løsning, hvorfra vi i den næste kigger ind i, og afdækker, det tekniske aspekt.

Afklaringsforløbets fase 3

#BeTechnical

Formålet med tredje fase er at afdækker det tekniske aspekt af din løsning. Det gør vi med udgangspunkt i de indsigter vi har taget med fra de to foregående faser. Det er her vi sikrer, at vi har kortlagt alle afhængigheder og touchpoints for din løsning. Med udgangspunkt i vores ekspertise og erfaring, har vi et solidt grundlag at vurderer og eliminerer alle faldgruber fra. Vi ved, hvor de fleste usikkerhed opstår, og hvordan vi skal komme dem til livs. Ved at afdække dette så tidligt som muligt, får vi en mere glidende udviklingsproces. 

Denne fase afdækker:

// Stakeholders
// Afhængigheder
// Afdækning af rettigheder
// GDPR-risikovurdering
// Risikoanalyse over projektet

Når vi er gennem denne fase, står vi med et overblik over alle de omkringliggende faktorer, der har en påvirkning på løsningen og er nu klar til at lave en kravspecifikation for din løsning.

Afklaringsforløbets fase 4

#BeSpecific

Formålet med fjerde fase er at sammenfatte det forudgående arbejde til en kravspecifikation. Kravspecifikationen sikrer at udviklerne kan komme med et retvisende billede af, hvor lang tid de forskellige elementer tager at udvikle, så vi endeligt kan estimerer det overordnet tidsforbrug

Denne fase indeholder:

// User stories til den samlede løsning

#BeSpecific ender ud med en detaljeret kravspecifikation. Det er den samlede løsning beskrevet specifikt, så udvikleren ved nøjagtig, hvad de det er for en løsning, at der skal udvikles og vi nu er klar til at sætte tid på udviklingen i næste fase.

Afklaringsforløbets 5 fase

#BeAwesome

Formålet med femte og sidste fase er at sammenfatte alt indsamlede viden og omsætte vores fund i et endeligt overblik til dig. Fasens formål er at give dig en velbegrundet pris på din løsning, som understøtter det overordnet formål med afklaringsfasen, nemlig at vi kan levere den ønskede løsning, til aftalt tid og pris, så du ved, hvad du kan forvente, når du går i udvikling. 

I den sidste fase samler vi alle fund fra de tidligere faser med henblik på at udarbejde en fuld projektbeskrivelse og -plan. Vi estimerer løsningen og sikrer, at alle elementer af produktet er tænkt ind. Vi afdækker projektøkonomien, herunder udvikling, service og drift af løsningen. Som det sidste udregner vi designets og udviklingsprojektets endelige pris.

Denne fase indeholder:

// Projektplan
// Estimater
// Projektøkonomi

Dette er enden af afklaringsforløbet. Alt indhold samles i en endelig rapport, som du vil modtage med alle indsigter, vurderinger og beskrivelser, samt den endelige pris for udviklingen af din løsning.

Kom i gang med dit projekt >
Projekter vi har udviklet >